Úvodní strana > Ceník > Všeobecné a obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky užívání serveru JOBlist.cz

Všeobecné podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.joblist.cz je společnost NETIA, s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Personální server www.joblist.cz je určen k užívání všem právnickým i fyzickým osobám. Přístup a používání stránek www.joblist.cz je bezplatné.

Jakékoliv užití těchto stránek, popř. jejich části jiným způsobem než pro osobní potřebu, zejména jakékoliv šíření těchto stránek nebo jejich obsahu je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na těchto stránkách pro osobní potřebu v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jsou zakázány.

Uživatel se zavazuje, že obsah vložené inzerce nebude v rozporu se zákonem či obecně platnými etickými normami. V případě, že provozovatel zjistí porušení této podmínky, je oprávněn vložená data uživatele ihned zrušit.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.joblist.cz.

Pokud při užívání stránek poskytne uživatel osobní údaje, nebude provozovatel tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. Provozovatel je oprávněn se obrátit s ověřením na uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

Společnost NETIA, s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dle směrnice EU č. 95/46/EC. V souvislosti se zákonem 138/2002 Sb., týkajícím se mimo jiné nevyžádané reklamy, dochází od 20.8.2002 k těmto změnám:

  • Svojí registrací uživatel souhlasí se zasíláním technických informací týkajících se služeb JOBlistu, informacíi o změnách, úpravách a nových službách. Podmínky jsou platné pro všechny služby provozované v rámci projektu JOBlist.
  • Pro splnění této zákonné podmínky je u všech nově zřizovaných účtů možnost odmítnout zasíláni výše zmíněných informací. U účtů, které byly zřízené do 20.8.2002, je možné změnit nastavení zasílání informací na Vašem účtu na JOBlistu.

Podmínky inzerce

Lze zveřejnit pouze personální inzerci. Inzerce jiného obsahového významu bude bez upozornění smazána, stejně tak i inzerce porušující zákon či obecně platné etické normy. Za obsah a gramatickou správnost nese odpovědnost vkladatel inzerce.

Nelze zveřejnit: Politickou propagandu, urážlivé texty, nábožensky laděná provolání, inzeráty hraničící s mírou slušného vkusu. Rovněž inzeráty, nabízející opakovanou výdělečnou činnost, multi-level marketing, tzv. "práce doma" nebo inzeráty, ve kterých není jasně specifikován předmět činnosti. Uvedené inzeráty budou ze systému odstraněny.

V každém inzerátu lze inzerovat pouze jednu pozici. Inzerát, který bude nabízet ve svém obsahu více pracovních pozic, bude bez upozornění smazán.

Předchozí tři odstavce se týkají placené inzerce volných míst i bezplatné inzerce brigád.

Smazání inzerátu ze strany provozovatele (z výše uvedených důvodů) mu neupírá právo za tento inzerát požadovat úhradu dle platného ceníku.

Inzerce - reklamní zastupování

Server JOBlist před mediálními a reklamními agenturami zastupuje společnost Goldbach Czech Republic.

goldbach logo

Kontakt:

Goldbach Czech Republic, s.r.o.

Janáčkovo nábřeží 51

150 00 Praha 5

www.goldbach.cz

Obchodní oddělení:

Tel.: +420 734 571 271

E-mail: katerina.lundakova@goldbach.cz

Produktové oddělení:

Tel.: +420 734 513 998

E-mail: jakub.hulik@goldbach.cz

Obchodní podmínky

Inzerce brigád je zdarma, úhrada inzerce volných míst (pracovních pozic) se řídí platným ceníkem.

Možnost zveřejnění nabídky (placené inzerce) vzniká dnem objednání služeb.

Nárok na fakturaci vzniká provozovateli dnem objednání služeb uživatelem.

V případě opoždění platby o více než 14 dnů po vypršení období splatnosti (splatnost faktury 14 dní), bude zablokována další možnost inzerovat a budou staženy veškeré uveřejněné nabídky zadavatele. Možnost inzerovat bude obnovena po zaplacení faktury.

Copyrigtht © 1999 - 2021 Netia s.r.o. | Vytvořil a spravuje Český server.cz s.r.o.
Výměnná reklama odkazů | Nábídka práce v RSS | Mapa stránek | Nabídka práce, job, jobs | Životopisy uchazečů | Personální agentury.cz - práce | Jooble.cz - práce TOPlist