Zajímavé odkazy

Prace v Praze

Inspirace a zajímavé články o moderním bydlení

Ztratili jste data z disku? Obraťte se na odborníky - záchrana dat.

zpět na nabídka práce

VEŠKERÉ PŘIJATÉ ŽIVOTOPISY PŘEDÁVÁME ZAMĚSTNAVATELI K POSOUZENÍ!

Administrativa apod.

Kód uchazeče: 24784
Typ pracovního poměru:
Místo pracoviště: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná , Ostrava
Obor: administrativa , státní, veřejná správa , ostatní (nespecifikováno)
Jméno:
Datum narození:20.11.1955
Vzdělání:středoškolské
Odborné znalosti

Práce na PC, Internet, el.pošta

Popis znalostí studijního oboru Veřejná
správa

• se vyjadřuje jazykově i stylisticky
správně a vhodně s ohledem na komunikativní
situaci, účel a adresáta promluvy, a to ústní
i písemnou formou
• umí taktně a kultivovaně jednat s
klienty, v souladu se společenskými normami a
pravidly kulturního chování
• zná principy a normy profesní etiky a
je ochoten se jimi řídit
• umí vhodně uplatňovat poznatky a
dovednosti z osobnostní psychologie, a to jak
v pracovní činnosti a ve styku s občany, tak
pro rozvoj vlastní osobnosti a zachování
psychického zdraví
• chápe funkci práva, státní správy a
samosprávy v demokratické společnosti
• rozumí základním právním pojmům a umí
je správně používat
• orientuje se v našem právním řádu a v
základních právních odvětvích veřejného a
soukromého práva
• má základní znalosti ústavního práva,
umí charakterizovat Ústavu a její postavení v
právním systému
• má potřebné znalosti z oblasti
organizace a řízení orgánů státní správy a
územní samosprávy, je seznámen s jejich
činností a ovládá nejdůležitější ustanovení
správního práva
• umí pracovat s právními normami a
dalšími zdroji právních informací
• má základní ekonomické znalosti z
oblasti ekonomiky veřejných služeb a
neziskových organizací
• chápe úlohu sociální politiky a její
zásady, má přehled o systému sociálního
zabezpečení
• umí věcně, jazykově a formálně
správně zpracovávat odborné písemnosti,
vyřizovat korespondenci a vést příslušnou
agendu
• umí zachycovat, zpracovávat a
využívat různé odborné informace v oblasti
svého působení
• ovládá bezpečně práci s kancelářskou
technikou včetně osobních počítačů
• je schopen pracovat s odbornou
literaturou a jinými informačními zdroji a
dále se vzdělávat

Stručný životopis

Narodila jsem se v Brně. Zde jsem pracovala ve
Zbrojovce Brno jako skladnice.
Po přestěhování do Havířova jsem byla OSVČ.
V roce 2013 jsem si dokončila středoškolské
vzdělání na SOŠ veřejnosprávní v Orlové.
Studium bylo zakončeno maturitou.
V současné době jsem vedena na ÚP.

Jiná sdělení

Jsem komunikativní, pečlivá, spolehlivá, ráda
se učím vše nové.

Kontakt

Pokud Vás zajímá kontakt na autora tohoto životopisu, přihlaste se do své administrace nebo nás kontaktujte info@joblist.cz

vytisknout zaslat známému reagovat na nabídku
zpět na nabídka práce
Copyrigtht © 1999 - 2019 Netia s.r.o. | Vytvořil a spravuje Český server.cz s.r.o.
Výměnná reklama odkazů | Nábídka práce v RSS | Mapa stránek | Nabídka práce, job, jobs | Životopisy uchazečů | Personální agentury.cz - práce | Jooble.cz - práce TOPlist